Zarządzenie Nr 39/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 39/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 lipca 2012rw sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytu długoterminowego w banku komercyjnym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dokument do pobrania tutaj >>