Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skotnikach na potrzeby opieki zdrowotnej