Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Komunikaty i ogłoszenia
Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku
o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem
na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi


komunikat_WGA_szacowanie_strat >>

wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkod >>

oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_w >>

oswiadczenie_nr_2_o_ilosci_zwierzat_i_1 >>

oswiadczenie_nr_3_o_poniesionych_szkoda >>

tabela_pomocnicza_do_oswiadczenia_nr_1__1 >>