Uchwała Nr XXIV/167/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/167/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu).

dokument do pobrania tutaj >>