Uchwała Nr XXIV/168/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/168/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

dokument do pobrania tutaj >>