Uchwała Nr XXIV/169/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/169/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Aleksandrów na lata 2013-2015.

dokument do pobrania tutaj >>