Uchwała Nr XXIV/171/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/171/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za I półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w załączniku do uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

dokument do pobrania tutaj >>