Uchwała Nr XXIV/172/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/172/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2013-2020.

dokument do pobrania tutaj >>