Uchwała Nr XXIV/174/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/174/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>