Uchwała Nr XXIV/175/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/175/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>