Ogłoszenie o zamówieniu - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum