Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy

Przetargi