Zarządzenie Nr 45/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 45/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 sierpnia 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów".

Dokument do pobrania tutaj >>