Zarządzenie Nr 50/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 50/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 sierpnia 2012rw sprawie: utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Aleksandrów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Dokument do pobrania tutaj >>