Zarządzenie Nr 52/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 52/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 września 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na udzielenie kredytu długoterminowego.

Dokument do pobrania tutaj >>