Zarządzenie Nr 53/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 53/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Dokument do pobrania tutaj >>