Zarządzenie Nr 54/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 54/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2012/2013 w ilości 100 000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości.

Dokument do pobrania tutaj >>