Zarządzenie Nr 56/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 października 2012rw sprawie: zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją zadania "Kanalizacja Gminy Aleksandrów".

Dokument do pobrania tutaj >>