Zarządzenie Nr 59/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 59/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 listopada 2012rw sprawie: projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2013-2020.

Dokument do pobrania tutaj >>