Zarządzenie Nr 63/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 63/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 grudnia 2012rw sprawie: zmiany zarządzenia 59/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2013-2020.

Dokument do pobrania tutaj >>