Zarządzenie Nr 66/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 66/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012rw sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>