Uchwała Nr XXV/178/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXV/178/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2013 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>