Uchwała Nr XXV/179/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXV/179/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2013 roku 

w sprawie wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>