Uchwała Nr XXV/180/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXV/180/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2013 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu).

dokument do pobrania tutaj >>