Uchwała Nr XXV/182/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXV/182/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2013 roku 

w sprawie udzielenia dotacji.

dokument do pobrania tutaj >>