Uchwała Nr XXV/183/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXV/183/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2013 roku 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

dokument do pobrania tutaj >>