Uchwała Nr XXV/184/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXV/184/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2013 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2013 - 2020.

dokument do pobrania tutaj >>