Zarządzenie Nr 3/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 3/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 stycznia 2013rw sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Aleksandrów w 2013 roku.

Dokument do pobrania tutaj >>