Zarządzenie Nr 10/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 marca 2013rw sprawie: ustalenia miesięcznej stawki podstawowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>