Zarządzenie Nr 14/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 marca 2013rw sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2012 rok.

Dokument do pobrania tutaj >>