Zarządzenie Nr 17/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 kwietnia 2013rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>