Uchwała Nr XXVI/188/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/188/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 października 2013 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

dokument do pobrania tutaj >>