Informacja o wynikach konsultacji - projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia
Informacja o wynikach konsultacji -
projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok