Uchwała Nr XXVII/189/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/189/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Niewierszyn.

dokument do pobrania tutaj >>