Uchwała Nr XXVI/192/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/192/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2013 roku 

w sprawie uchwalenia programu wspolpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.

dokument do pobrania tutaj >>