Protokół Nr XXVI

Protokoły
P R O T O K Ó Ł
Nr XXVI/2013
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 17 października 2013 roku
zwołanej w trybie nadzwyczajnym

Cały dokument w postaci .pdf >>