Uchwała RIO Nr II/338/2013 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/338/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok

Dokument do pobrania tutaj >>