Uchwala RIO Nr II/339/2013 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz...

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/339/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>