Ogł. o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Siucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską