Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

Komunikaty i ogłoszenia