Ogł. o zm. ogł.: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Siucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

Przetargi