Wyjaśn. SIWZ nr 2: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Siucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

Przetargi