Zarządzenie Nr 7/2014

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2014
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>