Uchwała Nr XXVIII/195/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/195/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2014 rok.

dokument do pobrania tutaj >>