Uchwała Nr XXVIII/199/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/199/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie uchwalenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2014 rok.

dokument do pobrania tutaj >>