Uchwała Nr XXVIII/202/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/202/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2013 rok.

dokument do pobrania tutaj >>