Uchwała Nr XXVIII/203/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/203/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2014 - 2020.

dokument do pobrania tutaj >>