Uchwała Nr XXIX/207/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/207/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów" w ramach konkursu Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokument do pobrania tutaj >>