Uchwała Nr XXIX/208/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/208/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie.

Dokument do pobrania tutaj >>