Uchwała Nr XXIX/210/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/210/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2014 roku.

Dokument do pobrania tutaj >>